Give El

Det er vores beskedne håb at der i kølvandet på GiveEL installeres stadigt flere miljørigtige løsninger i danske virksomheder og private hjem.

Vi mener at der er mange tegn på at det er en god idé at tænke miljørigtigt. Stadigt flere virksomheder skilter med deres CSR-politik, Folketinget lægger stadigt flere presballer på for at vi og vore virksomheder går forrest på miljøsiden i EU – og vi vil gerne gøre vores til at udviklingen går i den retning.